Vi möts för människan med psykisk ohälsa : En studie av samverkan mellan kommun och landsting inom habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för människor med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)