Sound Logo Perception Investigating Consumer Perception of Sonic Brand Logos

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Berghe; Georg Södling; Jonathan Peterson; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)