Att leva med psoriasis - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Sandra Brink; Annika Karlsson; Cathrine Nyoszoli; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Att leva med en synlig sjukdom som psoriasis påverkar det dagliga livet på flera olika sätt. Psoriasis är en kronisk och ärftlig sjukdom som medför förtjockad, röd och fjällande hud. Eftersom huden är kroppens största organ blir sjukdomen mycket synlig för utomstående. Det dagliga livet kan påverkas av långa och tidskrävande behandlingar, men även påverkas ekonomiskt i form dyra behandlingar. Även det sociala livet påverkas då den drabbade lätt känner skam för sitt utseende. Känslan av att vara märkt finns med genom hela livet hos många med psoriasis. Eventuella blickar och kommentarer från omgivningen bidrar till att personen med psoriasis lätt drar sig undan och blir isolerad. Isolering kan i sin tur leda till depression och en upplevelse av försämrad livskvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)