Reglering av Fastighetsmäklare : är utbildning och licensiering av mäklare nödvändig?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Uppsatsen diskuterar huruvida en ökad reglering av fastighetsmäklarbranschen kan hämma och skada effektiviteten på mäklarmarknaden. För att ge en bredare kontext som kan belysa frågeställningen har en översiktlig jämförelse gjorts mellan Sverige och England.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)