Rehearsals are for wimps! Regissörer om teaterprocessen med funktionshindrade skådespelare- : En hermeneutisk studie baserad på intervjuer med regissörer från Teater Sláva, Ållateatern, Moomsteatern & Teater Surra

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)