Offerträdet. : Spår av offer, blot och kult under vikingatiden på Frösön, Jämtland.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Arkeologi

Författare: Nina Sandberg; [2017]

Nyckelord: offer;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)