Användning av molnbaserad självbetjäning för affärsanalys En fallstudie av fördelar och nackdelar med användning av ett självbetjäningsverktyg för analys av stora datamängder i små- och medelstora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Thedynamicmarketwithincreaseddigitizationposesmajorchallengesfortoday'sbusinesses.Theabilitytoembracenewtechnologyhasasignificantroleforthebusinessbenefitsoftheseorganisations.Today,however,manysmallandmediumsizedenterprisesarelockedintolarge,complexbusinesssystemsthataredifficulttoadapt.Themarkettodayofferscloud-­‐basedself-­‐servicebusinessintelligence.Thestudy'spurposewastoinvestigatetheadvantagesanddisadvantagesassociatedwithacloud-­‐basedself-­‐servicebusinessintelligence.AcasestudyhasbeenconductedonasmallbusinessinGothenburgthroughobservationandinterviewstoanswerthestudy'sresearchquestion.Theresultwasthatthistechnologycreatesopportunitiesforbetterbusinessinsightmorequickly,easilyandefficientlywithahigheaseofuse.Therewereseveraladvantagesandacleardisadvantagethatthestudycouldshow.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)