Bacchus and social order : Noble drinking culture and the making of identity in early modern Sweden

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: Alexander Engström; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)