Aspekt und Aktionsart im Russischen, Deutschen und Schwedischen : ein Vergleich

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för tyska; Lunds universitet/Tyska

Författare: Madeleine Lerup; [2019]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)