Flykten från samtiden - Föreställningar kring ordning och oordning i bevarandet av Göteborgs koloniträdgårdar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Roger Norén; [2020-02-19]

Nyckelord: allotment gardens; place; negotiation; heritage; preservation;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hp Avancerad nivå 2019:25

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)