Tryck- och yttrandefrihetsprocessens förenlighet med artikel 6.1 och 13 EKMR : - med fokus på brottet förtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Jonathan Lengyel; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)