Online dispute resolution och artificiell intelligens : en överblick

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linus Larsén; [2017]

Nyckelord: Rättsinformatik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)