Framtagning av ett byxkoncept för elektriker: På uppdrag av Snickers Workwear

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: I dagsläget finns ett stort och brett utbud av arbetskläder som är utformade för olika arbetsgrupper med varierande funktionalitetskrav och behov. Snickers Workwear, ett av Europas ledande varumärken inom arbetskläder, har dock identifierat ett behov av och ett bristande utbud på arbetsbyxor som är designade specifikt för elektriker. Elektriker har ett fysiskt krävande arbete som i sin tur ställer krav på utformningen och funktionen på deras arbetstillbehör, däribland arbetskläder. Syftet med detta projekt har varit att, på uppdrag av Snickers Workwear på Hultafors Group AB, utveckla en arbetsbyxa speciellt anpassad för elektriker. Fokus har legat på fickornas utformning, funktion och placering för att underlätta användningen liksom förvaringen av verktyg och tillbehör på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Projektet inleddes med en förstudie som utgjorde underlaget för en idéfas där bland annat en ergonomiundersökning för elektriker med fokus på arbetsställningar, rörelsemönster och förvaring av verktyg genomfördes. För att därefter utveckla och generera nya idéer hölls en workshop tillsammans med personal från Snickers Workwear. Efter en urvalsprocess gick idéerna med störst potential vidare in i en konceptfas. Genom tester och modellbyggen utvecklades idéerna till ett helhetskoncept som i nästa fas analyserades genomgående kring utformning och funktion. Projektet avslutas med att tydligt konkretisera konceptets slutgiltiga design och funktion med hjälp av ritningar och funktionsmodeller. Slutresultatet av konceptframtagningen resulterade i en specialanpassad arbetsbyxa för elektriker med tillhörande hängslen, som både till utseende, funktion och komfort syftar till att skapa gynnsammare och mer ergonomiska förutsättningar för elektrikers dagliga arbete.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)