Online brand experience inom digital matvaruhandel En kvantitativ studie om vilka faktorer inom brand experience som är av betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Fanny Cagius; Emma Asplund; Caroline Maldeborg; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)