The influence of legislation and political bodies on marketing strategies in the context of sustainable development and corporate social responsibility : Illustrated by the example of the company IKEA and the legal framework in Sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Anna Heiss; Martyna Napiorkowska; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)