Ett lag att vara stolt över och några fotbollsspelare : En kritisk diskursanalys av Simon Banks krönikor under herr-och damfotbolls-VM under 2018 och 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Vår studie analyserar en av Aftonbladets skribenters, Simon Banks, krönikor under fotbollsVM för herrar 2018 samt fotbolls-VM för damer 2019. Fotbolls-VM är det sportevent som lockar flest åskådare världen över, och damernas VM under sommaren 2019 slog även sitt eget tittarrekord både i Sverige och världen över. Denna studie görs utifrån genusteori och hegemonisk teori, som är en del av ideologiteori. Vi vill undersöka de eventuella skillnader som uppstår i rapporteringen under dessa mästerskap. Tidigare forskning visar tydliga skillnader i rapporteringen mellan damer och herrar inom sport, inte bara mängden av rapporteringar utan även innehållet, där framställningen av kvinnor fokuserar mer på deras attribut gällande deras kön snarare än deras attribut som professionella idrottare. Tidigare forskning visar också att det råder en manlig hegemoni i hur man framställer de olika könen när de vinner och förlorar. Som metod i studien används en kritisk diskursanalys (CDA), varpå Anabela Carvalhos (2008, s. 167–171) analysmodell användes. Resultatet visade att det, i förhållande till tidigare forskning, inte fanns några märkbara skillnader baserat på genus. Fokuset i rapporteringen om båda lagens spelare baserades på deras prestationer snarare än kön. Dock fann vi, med hjälp av analysverktygen, en del ordval som påvisade att en viss manlig hegemoni råder när det rapporterades från herrarnas respektive damernas matcher. Något som också är i linje med den tidigare forskningen om att det råder en manlig hegemoni inom idrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)