Dechiffrerandet av Detox : Bland sanningar och myter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Försäljare av detoxpreparat hävdar att kroppens reningsmekanismer i vårt moderna samhälle inte längre räcker till och behöver hjälp på vägen, företrädesvis i form av påstått utrensande örtblandningar. Vissa förespråkar även tarmsköljningar och joniserande fotbad. Syftet med den här studien är att kartlägga floran av detoxprodukter i form av kosttillskott: vilka typer det finns, vilka ingredienser som ingår och vilka påståenden som görs. Påståendena har klassificerats efter testbarhet och trovärdigheten har bedömts genom sökningar i PubMed och Web of Science. Några av de testbara påståendena verkar helt sakna evidens, något påstående lutar sig mot studier behäftade med problematiska brister medan vissa påståenden förtjänar vidare studier, då de bygger på studier med preliminärt lovande resultat. Det går inte att utesluta en framtid för evidensbaserade detoxdieter, lika lite som det går att säga att detoxdieter av idag håller vad de lovar. Det krävs fler kliniska, placebokontrollerade studier och en tydligare skiljelinje mellan det som är ren bluff och det som är seriös forskning. Konsumenter bör vara medvetna om bristen på evidens och riskerna som finns, exempelvis i form av kontaminerade produkter och risk för interaktioner med läkemedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)