Perioperativt omhändertagande av patienter med obstruktiv sömnapné

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Elin Enerholm; Matilda Nederfeldt; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)