Vinkeln - Stadsdelshus i Tensta Spånga

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Minna Radakovits; [2020]

Nyckelord: town hall; city hall; public; brick; terrace; angle; Tensta; Spånga;

Sammanfattning: I gestaltningen av min byggnad ville jag jobba med det rigida ortogonala systemet som organiserar område från stadsplaneringsskala ner till de enskilda bostadsenheterna.Att avvika från det på ett subtilt sätt skulle kunna skapa en effekt med enkla medel som känns mer än den syns och markera byggnadens funktion utan att göra den uppseendeväckande på andra sätt. Därför har jag valt att jobba utifrån ett snedställt rutnät som skapar rombiska rumsligheter, det ger en spännande effekt där det från vissa vinklar utifrån ser ut som att de är vanliga ortogonala väggar, men inne i byggnaden skapas mer spännande rumsligheter. Förutom detta har byggnadens stomsystem byggts på att det finns många knäckar och hörn, vilket bär byggnaden utan att skapa alltför långa spännvidder. Jag har valt att jobba med bärande tegel, delvis för att det ger en känsla av massivitet som bidrar till att få byggnaden att kännas både viktig och beständig, och delvis för att det både bryter mot de material som finns i området och ändå går ton i ton med den tegelröda färg som återfinns på många platser i Tensta. Det blir dessutom ett lekfullt samspel mellan det statiska teglet och den mindre konservativa formen på byggnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)