Röntgensjuksköterskans bemötande av barn mellan 7-11 år vid konventionella röntgenundersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Många barn kan uppleva en röntgenundersökning som skrämmande och ångestladdat då den utförs i en främmande miljö på röntgenavdelningen. Det är viktigt att barnens upplevelse av en röntgenundersökning ska bli så god som möjligt. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur röntgensjuksköterskan kan bemöta barn mellan 7-11 år för att minska deras ångest i samband med konventionella röntgenundersökningar. Åtta vetenskapliga artiklar analyserades och resulterade i fyra teman som minskade barnens ångest samt ökade barnets känsla av trygghet: information och förberedelser, interaktion, röntgensjuksköterskans professionella uppträdande, och barnvänliga vårdmiljöer. Det är av stor vikt att röntgensjuksköterskan kan bemöta barn som en individ, anpassa sin vård till varje barn i varje enskild situation, förbättra sin pediatriska kunskap och på så sätt lindra barnets ångest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)