Honest indicators - How to effectively measure and develop processes indicators in a manufacturing environment

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Industriell Produktion

Författare: Carl Agmén; [2014]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)