Ett plagg säger mer än 1000 ord?: En kvalitativ analys om kläder som icke- verbal kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie undersöker kläder ur ett kommunikationsperspektiv. I vilken utsträckning klär vi oss med syfte att uttrycka vår identitet. Vilken information kan man läsa av utifrån någons klädsel och anser man som konsument att marknaden tillåter alla att kommunicera genom kläder i samma utsträckning? För att få svar på detta har fokusgrupper om totalt 12 personer fått diskutera kring frågor utifrån en intervjuguide utformad för syftet. Diskussionerna har sedan stått för det empiriska material som sedan analyserats utifrån en kvalitativ analys. De huvudsakliga teorierna som använts som grund vid analysen är; Pierre Bourdieus teori om habitus, smak och fält, Anthony Giddens teori om självidentitet och Roland Barthes teori om kläder som kommunikation.
Resultatet föll att vi kommunicerar både medvetet och omedvetet vissa drag av vår identitet och attityd genom de kläder vi bär. För de modeintresserade visade det sig att inte alla hade samma möjlighet att konsumera och bära kläder i syfte att följa eller kommunicera genom modet. Detta eftersom modet inte var anpassat för alla kroppar och former.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)