Motstånd och utveckling : Att via video få återkoppling på sitt psykoterapeutiska arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Klinisk psykologi

Författare: Jonatan Skogsberg; [2019]

Nyckelord: Video; Psykoterapi; Motstånd; Utveckling;

Sammanfattning: Det finns tekniska möjligheter att spela in psykoterapi, för forskning, utveckling och kvalitetssäkring, men tekniken är underanvänd. Den aktuella studien vill undersöka vad som påverkar terapeuters benägenhet att använda video och hur man kan förstå terapeuters motstånd mot video. Terapeuter intervjuades och deras svar analyserades via tematisk analys. Resultatet visar att följande faktorer påverkar terapeuters användning av video: teknik, juridik, patientens motstånd, struktur, syfte, motstånd, självkritik och utveckling. Att använda video i den terapeutiska situationen förstås som något som kan ge stora möjligheter till utveckling men till en stor känslomässig ansträngning. Videons påverkan på det psykoterapeutiska samtalet är komplex och motiverar fortsatt forskning.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)