Fysträning för Halmstad Hockeys damlag - Styrketräning för bål- och benmuskulatur

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Sammanfattning

Under senare år har damishockey växt i Sverige och övriga världen och tränare behöver

nu börja reflektera över träningsprogram som kvinnliga ishockeyspelare är i behov av. En

förutsättning för bra skridskoåkning är en väl uppbyggd grundstyrka i framförallt bål och

ben.

Många barn och tonåringar styrketränar för att öka sina idrottsprestationer. Det har länge

sagts vara direkt olämpligt för barn och ungdomar att styrketräna men mer aktuella

studier har dock bevisat motsatsen och säger att styrketräning för yngre inte är så riskfyllt

och att styrkeökningar är möjliga under tonåren.

Syftet med studien i denna rapport var att utforma och genomföra ett

styrketräningsprogram för kvinnliga ishockeyspelare med avsikt att stärka bål och

benmuskulatur. Studien pågick under 10 veckor med en timmes träning två gånger i

veckan. Författarna var närvarande och instruerade under alla träningstillfällen.

Tester utfördes innan studien startade för att författarna skulle få en uppfattning om

studiedeltagarnas kapacitet och styrka i ben och bålmuskulatur. Tester som deltagarna

fick utföra var knäböj, plankan, harres test och stående längdhopp. Efter avslutande tester

visade resultatet på att majoriteten av deltagarna hade ökat styrkan i ben- och

bålmuskulatur.

En trolig orsak till de förbättrade testresultatet beror troligtvis på en ökad neuromuskulär

anpassning hos deltagarna vilket styrkts av tidigare forskning som också visar på detta.

Att göra en studie på deltagare där ålder och träningsbakgrund varierar är sannolikt i

behov av mer enskilda träningsupplägg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)