CEO Reputation and Goodwill Impairment Decisions

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Gustav Nordegren; Viktor Axelsson; [2019-07-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)