Våldtäkt inom biblisk kontext : En komparativ studie av nio forskares olikaperspektiv associerade med förståelsen ochbeskrivningen av våldtäkt och könsroller koppladetill bruket av bibelverser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Nina Holmlund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)