BCFPI som screeninginstrument inom BUP i Halland - en utvärdering

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: BUP Halland har beslutat att barn och ungdomar med lättare psykiska symtom skall hänvisas till första linjens psykiatri. Som stöd i bedömningen har en telefonintervju BCFPI använts. Syftet med studien var att undersöka hur symtomnivå och funktionsnivå såg ut för patientgruppen som hänvisades till första linjens psykiatri vid tillfället de sökte hjälp på BUP, samt vid uppföljning ett år senare och om BCFPI fungerade som screeninginstrument i den bedömningen. Totalt genomfördes 1206 BCFPI-intervjuer under perioden 2013/06/01-2014/06/01, av dessa hänvisa 186 patienter till första linjens psykiatri. Uppföljning erbjöds samtliga efter ett år, bortfallet var 20 %. Resultatet av förbättringen, för både den hänvisade gruppen och gruppen som behandlades på BUP, visade en effektstorlek på över 1.0 på samtliga subskalor: ADHD, trots, separationsångest, GAD, depression samt barnets funktion och familjens situation. På samtliga subskalor hade gruppen som behandlades på BUP en större symtomtyngd samt en lägre funktionsnivå än dem som hänvisadess. Ett år efter har den grupp som hänvisats en större förbättring än gruppen som behandlats på BUP, utom på subskalan barnets funktion. Utifrån resultatet kunde man dra slutsatsen att BUP Halland i stor utsträckning hänvisade rätt grupp patienter till första linjens psykiatri samt att BCFPI var ett bra screeninginstrument för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)