Lärarens syn på sociala konflikter mellan eleverna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lärarutbildningen

Författare: Didan Koy; [2009]

Nyckelord: Lärare; teorier; konflikthanteringsteorier;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)