Garantiregistreringsapplikation Skapa garantikvitton med hjälp av befintlig kund och produktdata

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Vårt examensarbete gick ut på att skapa en prototyp på en applikation till Team Sportia, Hässleholm, som skulle underlätta garantiregistering vid cykelförsäljning. Den skulle göra sökning och sammställning av information från en Oracle-produktdatabas och en IBM-kunddatabas. Informationen skulle sedan skrivas ut som ett garantikvitto samtidigt som den skulle sparas i en Oracle- eller IBM-databas. Vi skulle kort sagt skapa en applikation som underlättade garantiregistreringen för Team Sportias anställda. Eftersom vi inte kunde testa vår applikation mot Team Sportias miljö behövde vi skapa en med hjälp av IBMs respektive Oracles gratisversioner av sina databaser. De hade tillräcklig funktionalitet för vårt testmiljösyfte. Garantikvittot skulle innehålla all den information som finns på kvittona idag. För att vara säkra på det undersöktes Team Sportias tre olika garantikvitton för att kunna skapa ett liknande i applikationen. Vår applikation fungerar utifrån de premisser vi hade från början. Vad vi inte hade fått reda på var att den enda möjligheten att nå databaserna var att installera applikationen på en server med Citrix. Det här betyder att vi inte kunnat testa vår anslutning mot Team Sportias databaser. Men det ska inte vara något större problem om man vill få över systemet till Citrix-servern. Vi har inte testat anslutningarna på Team Sportia på grund av att systemteknikerna inte haft tid till att hjälpa oss. Vi mätte hur mycket bättre tiden blev genom att skriva garantikvittot med vår applikation. Det tog 3,5 minut att skriva det gamla garantikvittot för hand men med vår prototyp tog det drygt 30 sekunder att skapa ett med samma information. Efter att drivrutinerna lästs in tog det knappt 20 sekunder att skapa kvittot. Vi uppnådde vårt syfte att skapa ett hjälpmedel som underlättade för Team Sportias personal, men vi nådde inte riktigt vårt mål att skapa ett prototypprogram som fungerade i deras befintliga Windowsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)