FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SAMARBETET MED UNDERSKÖTERSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN. EN FOKUSGRUPPSSTUDIE

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Antalet äldre på särskilt boende kommer att öka de kommande åren på grund av att människor lever längre. En stor utmaning är att hjälpa brukarna bibehålla sin fysiska förmåga. Detta utförs av fysioterapeuter genom rehabilitering. Fysioterapeuterna arbetar ofta som konsulter, därför delegerar de mycket av rehabiliteringen till omvårdnadspersonalen. Detta gör att ett gott samarbete dem emellan är avgörande för brukarnas vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)