Vi vill ha studsmatta och swimmingpool : En kvalitativ studie om barns och pedagogers tankar kring förskolegårdens utformning  

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)