Direktimport av traktorer : en ekonomisk fördel?

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of People and Society

Författare: Filip Nilsson; [2011]

Nyckelord: Direktimport; regelverk; ekonomi;

Sammanfattning: Att direktimportera traktorer var tidigare enkelt. Oavsett om nödvändiga dokument medföljde vid köpet eller inte, kunde det alltid lösas när traktorn väl var i Sverige. Efter att en nytolkning av importlagen har blivit antagen är det numera inte möjligt att godkänna traktorer som redan finns i landet utan de rätta dokumenten måste finnas vid importen. Det dilemma importörerna ställs inför är att endast ersättningsdokument för redan godkända traktorer kan bli utskrivna.Syftet med denna uppsattas är att beskriva och lära andra hur man importerar traktorer. Baserat på den stora prisskillnaden mellan Sverige och andra länder är utländska traktorer prismässigt ett intressant alternativ.Dessutom kommer denna uppsatts att undersöka lantbrukares kunskaper och attityder till att importera traktorer på egen hand.Att ha goda relationer med återförsäljare utomlands är avgörande för att undvika att bli lurad i en affär. Tillvägagångssättet om hur man importerar en traktor är tagna från en fallstudie som följt processen på en importerad traktor från Danmark till Sverige. På detta sätt är många av de potentiella problem som uppstår när man importerar en traktor behandlade. Dessutom har intervjuer genomförts med lantbrukare om deras generella attityd till begagnade importerade traktorer, lantbrukarna var selekterade ur demografiskt och geografiskt olika områden.Intervjuerna visade att många lantbrukare var villiga att importera en traktor, men ingen hade valt att göra det. Lantbrukarna såg inte regelverket som ett hinder för att importera traktorer, de valde helt enkelt att inte göra det. Detta antas leda till högre traktorpriser i Sverige på grund av bristande konkurens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)