#memetoo : en studie i vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: #metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop och skakat om samhället. Denna uppsats argumenterar för att #metoo är en nätgemenskap präglad av innehåll vars spridning skett genom internetmemetiska principer. Genom en netnografisk metod har inlägg på det sociala mediet Twitter studerats, under flödet för det första svenska branschuppropet #tystnadtagning. En tematisk analys av det studerade materialet visar på att spridningen av #metoo som rörelse grundar sig i internetmemetiska principer som möjliggör för imiterbara visuella element att färdas snabbt och kopieras i exakthet. Principernas förmåga att röra sig över nationsgränser bidrar till en förstärkning av lokala kulturer vilket manifesteras av den branschinriktade vändning #metoo tagit i Sverige. Förekomsten av berättande och vittnesmål online och offline har skapat ett narrativ som är särskilt användbar för politiska rörelser. Resultaten konstaterar att internetmemetiska principer är snabba budbärare av politiska budskap genom imiterbara element och kontextuell förankring. Spridningen över nationsgränser har bidragit till att rörelsen fått stor spridning genom berättande och vittnesmål, digitalt, såväl som i den fysiska världen. Dessa faktorer står slutligen i samverkande relation till varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)