Prövningen av om det barn som anses sakna straffrättslig ansvarsförmåga har begått ett brott : en undersökning av institutet bevistalan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karolina Mangs; [2018]

Nyckelord: Processrätt; bevistalan; unga lagöverträdare.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)