Blod, svett och könsstereotyper : En semiotisk bildanalys och retorisk textanalys på träningstidningarna Kom i Form Kvinna och Kom i Form Man ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i genusteorin under- söka hur tidningarna KiF Kvinna och KiF Man reproducerar och kommunicerar genus och hur detta kommer till uttryck genom text och bild.  Analysen visar tydliga skillnader i synen på manlig och kvinnlig träning. Manlig träning representeras, precis som den manliga ste- reotypen, som hård och tävlingsinriktad medan kvinnlig träning, precis som den kvinnliga stereotypen, representeras som behaglig och lättsam. Kvinnans träning förminskas medan mannens träning tas på största allvar. Kvinnan uppmuntras att träna för att må bra och få en funktionell kropp, medan mannen uppmanas att träna för att skapa den muskulösa idealkropp som tidningen förmedlar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)