Analysis of Instagram Stories: A quantitative study of Instagram Stories using PCA

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

Författare: Linnea Eklund; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)