Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Sammanfattning: Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. Den producerande industrin står för stor dela avbrukandet av råmaterial, men hur kommer industrin se ut i framtiden?Framtidens industri beskrivs ofta som en cirkulär ekonomi där minimala mängder råmaterial bryts och den största parten av det material som faller ur användning går återin i produktionen. Verkligheten vi lever i idag är en annan, större parten av världensindustri fortsätter med linjär produktion där råmaterial brukas i tillverkningen och produkter deponeras vid slutet av dess livscykel. Projektgruppen undersöker byggstenarna inom cirkulär ekonomi och var vi egentligen befinner oss i utveckling mot en hållbarare hantering av råvaror. Syftet med rapporten är att utreda vilka ekonomiska drivkrafter som finns för företag att själva gå mot cirkulär ekonomi i form av nya marknadsmodeller. Möjligheter till dessa marknadsmodeller växer ofta fram med hjälp av ny teknik från Industri 4.0 som Internet of Things och Big Data. Vi har nått slutsatsen att marknadsmodeller som pay-per-use där företagen behåller ägandet av produkten ofta är enkla att implementera i cirkulär ekonomi, då företaget själva kan kontrollera hela kretsloppet för produkten. De underlättar om man ska basera sin produktion på retur av produkter om man själv har kontroll över volymerna. Dessa modeller bygger ofta på att man säljer service-baserade tjänster som är beroende av Internet of Things och Big Data.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)