"Tillsammans gör vi världen lite godare" : En retorisk analys av hur tre hamburgerkedjor förmedlar hållbarhet på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)