Führer, bifigur eller skråpuk : Fyra svenska dagstidningars syn på Hitlers makttillträde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Joakim Hederskog; [2018]

Nyckelord: Hitler; makttillträde; tidningsstudie;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)