En studie av ett företags val av återförsäljare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En fallstudie av fallföretaget Thule. Vid penetration på ny marknad med existerande produkter, är det viktigt att granska eventuella samarbetspartners i form av återförsäljare. Thule vill in på sporthandelsmarknaden då man uppskattar att man förlorar 2/3 av dess potentiella kunder genom att inte finnas där idag. Vi kommer i vår studie således att undersöka 4 av de sportkedjor vi finner mest lämpliga för Thule och rekommendera en återförsäljare, som sista delen av uppsatsen. Dessa sportkedjor är Intersport, Team Sportia, Stadium och XXL Sport & Vildmark.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)