Omvårdnad av patienter från en annan kultur - Vilka problem ställs sjuksköterskan inför?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Omvårdnad – Självständigt arbete IVOM080

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)