Sport för fred på koreahalvön?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. Fallstudien har sedan jämförts med en operationalisering av Environmental Peacebuilding theory. Resultatet beskriver en till stor del liknande process med sport istället för miljö som diplomatiskt verktyg, men konstaterar också två felkällor. Dels har sport som politisk fråga en nationalistisk aspekt som inte miljöfrågan har och dels är koreakonflikten så laddad att inga förhandlingar förs utan att konflikten är närvarande. Detta konstateras som ett problem i och med att den använda teorin baseras på miljö som en konfliktfri fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)