"Man vill ju bryta sig loss men det går inte" : en kvalitativ studie av debatten kring Instagrams nya uppdatering, systemstyrda algoritmer och hur dessa förhåller sig till en upplevd frihet och kontroll online

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Författare: Julia Mårtensson; Clara Kirandonis Persson; [2016]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Den 15 mars 2016 offentliggjorde Instagram hur applikationens kommande uppdatering ska fungera i praktiken. Företaget berättade att på grund av att personer ofta missar sina vänners Instagram-uppdateringar så ska Instagram nu – efter den tidigare kronologiska ordningen i innehållet – styras av algoritmer, alltså system som baseras på användare och olika typer av aktivitet. Uppsatsen “Man vill ju bryta sig loss men det går inte” är författad av Julia Mårtensson och Clara Kirandonis Persson och ämnar analysera sju intervjupersoners tankar kring Instagrams kommande uppdatering och hur dessa tankar speglar förhållandet mellan frihet och kontroll på sociala medier. Intervjuerna skedde i fokusgrupper. Uppsatsen är författad i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Sammanfattningsvis diskuterar denna uppsats den upplevda frihet och kontroll som sociala medier ger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)