Swing it (inte), magistern – Skolpersonals befogenheter att vidta fysiskaingrepp mot elever utan att huvudmannen blir ersättningsskyldig.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)