Domstols officialprövning av oskäliga avtalsvillkor : effektiva rättsmedel enligt rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)