Examensgraden vid yrkeshögskolan i Sverige - En multipel logistisk regression

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statistiska institutionen

Författare: Olivia Peetre Malthe; [2022]

Nyckelord: Mathematics and Statistics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)