Hur ett radioprogram blir till

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

Detta arbete tar plats hos Sveriges Radio i Umeå där uppgiften har varit att ta reda på hur processen för att göra ett radioprogram går till. Frågeställningen tar även med två viktiga delar för att ett radioprogram ska bli lyckat. ”Hur gör man en bra intervju?” och ”Hur får man lyssnarna att stanna?”. Programmet som denna rapport behandlar heter Tendens och sänds i P1. Genom att observera reporter Filippa Armstrongs arbete och intervjua henne under arbetets gång så kan denna rapport närgående beskriva alla de steg man tar sig igenom för att göra ett Tendens-program. Syftet med detta arbete är att öka kännedomen om arbetet bakom ett radioprogram och hur de byggs upp för att nå ut till lyssnarna.

 

Materialet i detta arbete har kommit till genom intervjuer, dagboksförande och litteratursökande. Filippa Armstrong har varit en stor källa till information på en personlig och erfaren nivå, och boken ”Intervju: Konsten att lyssna och fråga” av Jan Krag Jacobsen har gett en stabil vetenskaplig grund att stå på.

 

Det har varit väldigt lärorikt och roligt att få följa med på denna resa. Att göra ett Tendens-program är ett större projekt än vad många tror och kräver stor fokus och många arbetstimmar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)