Identitet, makt, ritualer och exitprocesser : - En kvalitativ studie om vägen in i, livet i och vägen ut ur gängkriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Adnan Mesanovic; Rasmus Rönnholm; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)