Beställ nu, innan det blir förbjudet! : En beskrivande idéanalys av Samtidsmagasinet Salt

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Jonas Bergman Viklund; [2022]

Nyckelord: Idéanalys; populism; media;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)