Livets berättelser : En reflekterande undersökning om berättelsens roll i coachens praktiska kunskapsutövande

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: I denna vetenskapliga essä har jag låtit mina tankar kring livsberättelser, möta författare,filosofer, psykologer och litteraturvetares, tankar om berättelsens makt i individens liv ochskapandet av identitet. Vilka berättelser väljer jag att berätta för andra och hur påverkar deberättelserna synen på mig själv? I denna essä, finns ett smakprov på hur jag i arbetet medindivider, använder mig av traditionella berättelser, som sagor, myter och legender, för attskapa en begriplig ram i en annars oordnad tillvaro. Jag uppmärksammar det faktum att flerasöker lösningar utanför sig själv, på det som tidigare sågs som ett ifrågasättande av livet. Jaghar tagit hjälp av forskning som har studerat förutsättningarna för mitt yrke och sett på mitteget lyssnade i samtal med hjälpsökande i en verksamhet där jag är starkt påverkad avmålstyrning. Hur påverkas mitt förhållningssätt till individen av de inre och yttre faktorerna imitt yrke som coach? Genom att bland annat utgå ifrån ett samtal med en ung kvinna har jagundersökt mitt förhållningssätt till det hon berättar för mig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)